!!!

!!!
:
******************************************************************

                                                                              
+
GVEJN  SEREBRJANNIY  COCOS
.   "  "
LUCREZIA  ROSSA  NOSIK-KURNOSIK
.   "  "
 
07.07.2018 .
BARBARIS  NOSIK-KURNOSIK
2,5 .
2,5 .
2,5 .
******************************************************************************
+
GVEJN  SEREBRJANNIY  COCOS
.   "  "
SHANI  SHAN  ZHEMCHUZHINA
. " "
    :  30.07.2018 .
(   3 :  2 1 )
HONEY  MILK  NOSIK-KURNOSIK

HAPPY  BEE   NOSIK-KURNOSIK
HOT  KISS   NOSIK-KURNOSIK.