!!!

!!!
+
DOLLY  FANNY  TOY
()
.
" "
GRUMANT   VERESK
() 
.
" " 
: 10.07.2018 . 
    I-I
  І-І.
( )
2 .
3 .
****************************************************************************
+
GAYANE  NOSIK-KURNOSIK
GRUMANT   VERESK
. " " 
: 02.08.2018 . 
-